Sitemap | Contact   

Schoonderbeek BV
Bouw- en Aannemingsbedrijf
Computerweg 16
3821 AB Amersfoort

tel: 033-455 83 65
fax: 033-455 03 66

info@schoonderbeek-bv.nl

Routebeschrijving


 

 

 

 

 

 

 

Project: Verbouwing kantoorpand 'De Moed'
Opdrachtgever: SP

De verbouwing van het voormalige kantoor van de Rabobank tot het nieuwe hoofdkantoor van de SP, had een symbolische waarde kunnen zijn. Ware het niet dat het gebouw al geruime tijd leeg stond. Symbolisch of niet, met het hergebruik van dit kantoor werd een belangrijke doelstelling bereikt. Het gebouw is opgebouwd met in het werk gestorte betonkolommen en paddestoelvloeren, de gevel is van geprefabriceerd beton, één en ander naar ontwerp van de architect Leo Heijdenrijk. Een opvallend maar ondergeschoven element van het gebouw is het centraal gelegen trappenhuis, de spil tussen de beide kantoorvleugels met split level.

Hergebruik van een bestaand gebouw is duurzaam en beter voor het milieu dan nieuwbouw. De keerzijde hiervan is dat je je naar de bestaande situatie moet voegen, met alle nadelen van dien. Aan de verbouwing gingen dan ook twijfel en diepgaand onderzoek vooraf, want het kantoor verkeerde in matige staat. Bij nader inzien bleek het gebouw niettemin uitermate geschikt te zijn om tot een hedendaags kantoor te verbouwen.

De structuur van het gebouw maakte het mogelijk om het nieuwe SP hoofdkantoor met een maximale flexibiliteit in te richten. De grootste uitdaging lag bij het realiseren van een vergaderruimte op de begane grond voor 220 personen. Deze ruimte diende tevens opgedeeld te kunnen worden in kleinere cursusruimten. Inspiratie werd daarbij gevonden bij de bestaande bebouwing van de Stationsstraat en de Snouckaertlaan. De relatie met de meer historische, villa-achtige bebouwing van de Snouckaertlaan is duidelijk: een wit gestucadoorde kantoorvilla. Met zijn transparate gevel en helder ingedeelde kantooromgeving oogt het gebouw modern, strak en sober. Het nieuwe hoofdkantoor van de SP heeft daarmee hetzelfde no-nonsense karakter gekregen als de SP in de politiek heeft.

Een opvallend element van het gebouw is het centraal gelegen trappenhuis, de spil tussen de beide kantoorvleugels. Het oude trappenhuis is vergroot en transparant gemaakt, de orientatie in het gebouw is daardoor beter. Door het volume alzijdig uit te bouwen en helemaal in glas uit te voeren, is een soort lantaarn ontstaan. Binnenin is op twee zijden de bekende rode tomaat geschilderd. Door het beeldmerk van de SP aan te lichten, is het partijgebouw ook ‘s avonds in alle richtingen duidelijk zichtbaar.

Duurzaamheid

Het hergebruik van de ruim 30 jaar oude voormalige Rabobank is de grootste Dubo-maatregel geweest. Om het gebouw optimaal te verduurzamen zijn een reeks van maatregelen genomen. De gevels zijn geisoleerd en voorzien van zonwerende beglazing, de daken zijn geisoleerd en voorzien van sedumbeplanting. Een energiezuinige WKO-installatie zorgt voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Tevens is de luchtbehandelingsinstallatie voorzien van een warmtewiel en is de kantoorverlichting is daglichtgestuurd. Met al deze maatregelen is een energiezuinig kantoor gerealiseerd. Voor de renovatie was de GPR-score 5,4, na de renovatie is de GPR-score 7,4.

Mede in verband met de industriele uitstraling van het gebouw is er weinig afbouwmateriaal toegevoegd, geen systeemplafonds en geen vloerbedekking. Het bestratingsmateriaal van het achterterrein werd opnieuw toegepast. Bij de inrichting is gekozen voor hergebruik van kantoormeubilair. De bureaus en schuifdeurkasten zijn opnieuw in kleur gezet, de stoelen in de kantine komen uit kringloopwinkels.

Sublimatie

Het centraal gelegen trappenhuis, de spil tussen de beide kantoorvleugels, is vergroot en transparant gemaakt. De orientatie in het gebouw is daardoor beter. De kwaliteit van de verbinding tussen de split level gelegen kantoorvleugels is sterk vergoot. Door het volume van het trappenhuis en de liftschacht op de vierde bouwlaag alzijdig uit te bouwen en helemaal in glas uit te voeren, is een soort lantaarn ontstaan. Binnenin is op twee zijden de bekende rode tomaat geschilderd. Door het beeldmerk van de SP aan te lichten, is het gebouw ook ‘s avonds duidelijk herkenbaar.

Innovatie

Aan de buitenzijde van de gehandhaafde prefab gevelelementen is een ruim 120 mm. dikke warmte isolerende laag aangebracht. De massa van de gehandhaafde betonelementen werkt gunstig uit bij het beheersen van de binnentemperatuur in het pand. Het kunnen realiseren van de vergaderruimte voor 220 personen maakt dat niet alleen kosten worden bespaard, maar dat er ook een vergroting van de eigen identiteit ontstaat.

Het iet wat gesloten gebouw is letterlijk open gebroken, meer transparatie op de werk- en vergaderruimten op maaiveldniveau. Het bedrijven van achterkamertjes politiek is uit den boze. Het opwaarderen van de publieke buitenruimte, inclusief een opvallend kunstwerk, maakt dat de route tussen het treinstation en de binnenstad aantrekkelijker en veiliger is geworden.

 

 

 
Copyright © Schoonderbeek